10 stappenplan voor het plaatsen van een zorgunit

Het plaatsen van een zorgunit geeft de mogelijkheid om uw bestaande woning simpel (tijdelijk) uit te breiden. U kunt kiezen voor een definitieve plaatsing van de zorgunit, maar tijdelijk. Een tijdelijke situatie kan zijn, dat u mantelzorger wordt van uw ouders. De zorgunit kan separaat in de tuin geplaatst worden of tegen uw huis met directe doorgang tot uw woonhuis.

 

Wij nemen alle zorgen uit uw handen en werken volgens een 10 stappenplan.

 

  1. Werkopname: de locatie en de situatie worden met de bewoners en WMO consulent bekeken en de mogelijkheden worden besproken.
  2. Acceptatie gemeente en omwonende: gesprekken worden de gemeente en de omwonende gevoerd, dat allen het (tijdelijk) plaatsen van de zorgunit wordt geaccepteerd.
  3. Productie in de fabriek: na opdrachtverstrekking wordt de zorgunit in de fabriek gebouwd.
  4. Grond bouwklaar maken: het grondwerk wordt op locatie uitgevoerd, dat de zorgunit op de fundering geplaatst kan worden.
  5. Zorgwoning op transport: de kant en klaar zorgunit wordt naar de locatie vervoerd.
  6. Plaatsing op de fundering: de zorgunit wordt op de fundering geplaatst
  7. Nauwkeurige inpassing: de zorgunit wordt met uiterste precisie op zijn gesteld zodat de deuropening wel of niet met de woning wordt verbonden.
  8. Aansluiting nutsvoorzieningen: de zorgunit wordt bouwkundig op alle nutsvoorzieningen aangesloten (gas, water, elektra, riool en cai).
  9. Afwerking tuin en bestrating: rondom de zorgunit worden de tuin en straatwerk hersteld.
  10. Sleuteloverdracht: de sleutel wordt aan u overgedragen

De duur van de uitvoeringswerkzaamheden op locatie, nemen 5 werkdagen in beslag.